CO2 Beregner

TOTALAFFALD har fået udviklet den første professionelle CO2 beregner indenfor affalds-området. Beregneren giver samtidig mulighed for, at I kan få beregnet jeres BÆREDYGTIGHED i forhold til udsortering og CO2-tal.

​CO2 beregneren giver på enkelt affaldstype-niveau:

​Eksakte beregninger på CO2 emissioner og genanvendelsesgrader, inklusive transport og behandlingsanlægs emissioner.

​​Beregning af minimumsmængder (væsentlighedskriterier) til sortering ud fra et miljømæssigt synspunkt.

Styringskontrol og overblik over logistikberegninger i tilknytning til behandlingsanlæg, genanvendelsesgrader for enkelt affaldstyper m.v.

Samlet overblik over emissionsudviklingen på ad hoc, måneds- og/eller årsbasis.

​​Beregningsværktøj til brug i tilknytning til Grønne regnskaber eller Miljø-/CO2 regnskaber.

Fordele

Vi sikrer, at:

  • ​​I får udarbejdet et samlet CO2 affaldsregnskab.
  • ​I får udarbejdet et retvisende Miljø-/ Grønt regnskab.
  • ​I får mulighed for en optimal styring og kontrol af jeres affaldssortering