Kontrol

TOTALAFFALD har fået udviklet et fuldautomatisk container monitorering og database system – og dermed sikret værktøjerne, der til enhver tid giver jer et effektivt og fuldt overblik over virksomhedens affaldsløsninger. Vi vil sikre, at I ikke kommer til at betale for, at der “tømmes luft” i form af tomme eller halv-tomme containere.

For at komplementere de tekniske løsninger med de administrative funktioner, tilbyder vi derudover:

Serviceløsninger med faktura- og leverandørkontrol

​​Markedsovervågning af ny lovgivning, priser på genanvendeligt affald, markedstrends m.v.

​​Dataregistreringer og datalogning som kontrolfunktion via fjernaflæsning og -styring af den enkelte affaldscontainer

Auditering af leverandører og behandlingsanlæg

​Fordele

Vi sikrer, at der:

  • ​Afregnes korrekt i forhold til indgåede samarbejdsaftaler og markedspriser.
  • ​Udelukkende benyttes godkendte behandlingsanlæg og indsamlere.
  • ​Løbende justeres på affaldsløsningerne, således at de til enhver tid er i overensstemmelse med national lovgivning og lokale regulativer – og samtidig giver jer den mest optimale affaldsløsning, både ØKONOMISK og MILJØMÆSSIGT