Økonomi

TOTALAFFALD har udviklet de økonomiske dataprogrammer, der giver jer et direkte, let tilgængeligt og overskueligt overblik over såvel aktuelle som historiske økonomiske tal og data i tilknytning til jeres affaldsløsning:

Registrering af samlede affaldsomkostninger pr. måned og år til dato.

Registrering af markedspriser på genanvendelige affaldsfraktioner.

​Antal af affaldscontainere og sorteringsforhold.

Faktuelle og historiske priser på enkelt fraktionsniveau.

Leje- og tømningspriser på enkelt fraktionsniveau.

Monitorering af samtlige omkostninger i relation til affaldshåndteringen.

​Fordele

Vi sikrer, at der:

  • ​Altid er et fuldstændigt samlet økonomisk overblik.
  • Altid er et fuldstændigt samlet materielmæssigt overblik.
  • Er et korrekt budgetmæssigt og regnskabsmæssigt grundlag​.